Entrenaments

Endurance

Enfocats al ciclisme, triatló, natació d'AAOO i atletisme de fons

SERVEIS

Com t'ajudem?

Personalització i precisió

Marquem els objectius de la temporada i recollim les de dades, mitjançant Trainin Peaks, que ens permetran ajustar els entrenaments en funció de les condiciones i evolució de l’atleta.

Realitzem tests de manera recurrent per a poder treure els llindars i 1RM (Repetició màxima) per optimitzar el treball de força.

Control constant

Realitzem seguiments tècnics de totes les disciplines de l’atleta per assegurar que no es realitza una acció repetida lesiva.

Valorem la fatiga que porta l’esportista en cada moment de la temporadaper assegurar que la càrrega de treball és l’adequada.

Amb tu

Establim una comunicació constant amb l’atleta per optimitzar i ajustar els entrenements i aconseguir els resultats desitjats.

Assistim a les competicions clau per extreure dades de l’atleta, més enllà de les que s’extreuen per plataformes digitals (gps, pulsòmetres…).

TARIFES

Ens adaptem a tu

Top

 Entrenaments personalitzats
 Planificació de la temporada ajustada als objectius
 Planificació setmanal
 Adaptació de la planificació setmanal
 Revisió setmanal dels entrenaments i altres dades
 Accés a Training Peaks
Pauta general de treball de força
Contacte diari amb l’entrenador (10:00-18:00)
Anàlisi de tècnica
Sessions presencials
Tests de lactat

Premium

 Entrenaments personalitzats
 Planificació de la temporada ajustada als objectius
 Planificació setmanal
 Adaptació de la planificació setmanal
 Revisió diària dels entrenaments i altres dades
 Accés a Training Peaks
Pauta personalitzada de treball de força
Contacte diari amb l’entrenador (09:00-19:00)
Anàlisi de tècnica (vídeos online)
Sessions presencials
Tests de lactat

Pro

 Entrenaments personalitzats
 Planificació de la temporada ajustada als objectius
 Planificació setmanal
 Adaptació de la planificació setmanal
 Revisió diària dels entrenaments i altres dades
 Accés a Training Peaks
Pauta personalitzada de treball de força segons els valors extrets del treball presencial
Contacte diari amb l’entrenador (09:00-19:00)
Anàlisi de tècnica (presencial)
Sessions presencials (1 sessió setmanal)
Tests de lactat (2 per temporada)

CONTACTE

Parlem?